Κρήτη


"Κρήτη τις γαια έστι, μέσω ενί οίνοπι πόντω, καλή και πίειρα, περίρρυτος· εν δ' άνθρωποι πολλοί, απειρέσιοι, και εννήκοντα πόληες."
(Ομήρου Οδύσσεια Τ, 172-174)


Στην Κρήτη αναπτύχθηκε ο πρώτος ευρωπαϊκός πολιτισμός που χρονολογείται 4000 χρόνων, από τους Μινωίτες. Ο πολιτισμός αυτός έληξε γύρω στο 1400 π.Χ.. Γιατί δεν είναι ακόμα σαφής ενώ οι θεωρίες ποικίλουν. Από τότε, η Κρήτη καταλήφθηκε από όλους τους γείτονες, ξεκινώντας με το (?)μυκηναϊκό, εν συνέχεια, από τους Δωριείς και αργότερα τους Ρωμαίους. Την πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ακολούθησε η κυριαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας επί της Κρήτης και συνεπώς ο Χριστιανισμός.


Τον 8ο - 9ο αιώνα, οι Άραβες εισέβαλαν και κατέλαβαν την Κρήτη, ανακτήθηκε από το Βυζάντιο και τελικά πουλήθηκε στους Ενετούς στις αρχές του 13ου αιώνα. Οι Ενετοί επικράτησαν μέχρι το 1669, όταν το νησί παραδόθηκε στους Τούρκους. Η Τουρκική κυριαρχία κράτησε μέχρι το 1898, όταν η Κρήτη πέρασε σε διεθνή διοίκηση. Το 1913, η Κρήτη επισήμως προσαρτήθηκε στην Ελλάδα.