Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ξενοδοχείο
Eleonora Hotel, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας
Τηλέφωνο          : +3028310 25121 και +306947 481 853
Email                 : info@eleonora-hotel.gr
ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα :